fbpx

Obchodné podmienky

1. Doprava, poštovné a balné

Objednaný tovar odosielame prostredníctvom Slovenskej pošty. Pri objednávke nad 50  € je poštovné zdarma. Tovar posielame 1. triedou na dobierku a cena poštovného je 2,3  €.

Dodávka tovaru trvá 2-3 dni. Balné je zdarma. Platba za objednávku sa realizuje na pobočkách Slovenskej pošty pri preberaní Vami objednanej zásielky, a to vo výške:

  • objednávka do 50 € : 2,3,- € + hodnota Vašej objednávky,
  • objednávka nad 50 € : bez poštovného.

2. Objednávanie tovaru

Predmetom zmluvy je tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Predávajúci sa zaväzuje, že dodá tovar, ktorý bude bezchybný a taktiež kvalitný, pričom spĺňa všetky normy a zákonné predpisy platné v Slovenskej republike.

Kupujúci sa zaväzuje uvádzať pri registrácii pravdivé a presné údaje, telefónne číslo, adresu a e-mail, aby ho predávajúci v prípade potreby mohol informovať. Kupujúci sa ďalej zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť za neho.

Uskutočnením objednávky kupujúci súhlasí s obchodnými podmienkami predávajúceho uvedenými v časti Obchodné podmienky.

Pri hodnote objednávky nad 50 € s DPH si predávajúci vyhradzuje právo na žiadosť zaplatenia objednávky dopredu, a to na bankový účet predávajúceho. Kupujúci je tak informovaný mailom alebo telefonicky, kde sú uvedené všetky potrebné informácie.

Kupujúci  zodpovedá predávajúcemu za všetky spôsobené finančné škody ( t.j. náklady na poštovné, balné a vrátenie zásielky) spôsobené neprevzatím zásielky, prípadne spôsobené nesprávne alebo zavádzajúco uvedenými osobnými údajmi. Predávajúci si v takomto prípade vyhradzuje právo zverejniť osobné údaje kupujúceho ( meno, priezvisko a internetovú IP adresu). Predávajúci si taktiež v prípade takejto škody môže požadovať preplatenie nákladov vyplývajúcich z odosielania zásielky a jeho spätného prijatia.

 

3. Vrátenie tovaru

Na vrátenie tovaru má kupujúci právo do 7 dní od doručenia tovaru, a to aj bez udania dôvodu. Avšak tovar musí byť nepoužitý a nepoškodený! Pri vrátení tovaru bude zo zaplatenej sumy odrátaná suma 2.30,-  €, ako náhrada za balné a poštovné náklady.

Tovar, prosím, odosielajte na našu adresu DOPORUČENE, nie na dobierku. Balíky na dobierku nebudú prevzaté. K tovaru priložte kópiu faktúry, a číslo účtu kde Vám zašleme hodnotu tovaru. Pred vrátením tovaru Vás prosíme, aby ste nás vopred informovali prostredníctvom mailu.

 

4. Reklamácie a záruka

V prípade poškodeného tovaru, alebo ak je chybný, prosím kontaktuje nás emailom. V ňom uveďte nasledujúce informácie:

1) Číslo objednávky
2) Presný názov tovaru
3) Popis závady, chyby výrobku
4) Vaše osobné údaje /meno, adresa a tel. číslo /
Následne Vás budeme telefonicky alebo emailom kontaktovať.

V takomto prípade je nutné tovar na našu žiadosť odoslať na adresu predávajúceho.

Reklamácia bude do 30 dní od doručenia tovaru vybavená. Po jej vybavení Vám tovar zašleme na Vašu adresu, dopravné náklady hradí predávajúci.

Reklamácia sa vzťahuje len na závady, ktoré sú uvedené nižšie v bode 4.1.

 

5. Zrušenie objednávky

Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky, v prípadoch že tovar sa už nevyrába alebo sa zmenila jeho cena. Ak takáto situácia nastane, budete informovaný prostredníctvom emailu alebo telefonicky a dohodneme sa na ďalšom postupe. Napríklad náhradou iným tovarom v takej hodnote alebo zrušením objednávky.

Kupujúci môže objednávku zrušiť, pokiaľ tovar nebol odoslaný, a to emailom.

 

6. Dodacia doba

Dodacia doba je v závislosti od dostupnosti objednaného tovaru. Všetky produkty zverejnené na webe sú skladom. Ak je tovar na sklade, bude Váš tovar doručený do 1 až 3 pracovných dní od jeho objednania ( v závislosti od Slovenskej pošty). Ak tovar nie je na sklade, budeme Vás kontaktovať a informujeme Vás o dostupnosti tovaru.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenie doručenia, spôsobené doručovateľom.

 

7. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ e-shopu ako správca osobných údajov (ďalej len “Správca”) týmto v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov ( ďalej len “Nariadenie”), informuje svojich zákazníkov (ďalej jednotlivo len “Subjekt údajov”) o tom, že:
1. Osobné údaje Subjektu údajov, ktoré budú Správcovi odovzdané pri odoslaní objednávky, budú spracované za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy a jej následného plnenia, a to vrátane vybavovania prípadných nárokov Subjektu údajov z chybného plnenia. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov Subjektu údajov je teda plnenie kúpnej zmluvy založené objednávkou Subjektu údajov a súčasne tiež plnenie zákonných povinností Správca podľa právnych predpisov upravujúcich práva a povinnosti v súvislosti s ochranou spotrebiteľa a vedením účtovníctva.

2. Dôvodom poskytnutie osobných údajov Subjektu údajov Správcovi je identifikácia zmluvných strán nevyhnutná pre uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy, čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné.

3. Osobné údaje Subjektu údajov budú spracované po dobu, po ktorú je Správca povinný tieto údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, minimálne teda po dobu 5 rokov podľa zákona o účtovníctve alebo po dobu 10 rokov podľa zákona o DPH.

4. Pri spracovaní osobných údajov Subjektu údajov nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovanie ani na profilovanie.

5. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle Nariadenia. Osobné údaje Subjektu údajov môžu byť na účely riadneho vybavenia objednávky poskytnuté poskytovateľmi zásielkových služieb zvolenému Subjektom údajov, a ďalej osobám, ktoré Správcovi poskytujú právne a účtovnícke služby v záujme zabezpečenia riadneho plnenia povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje Subjektu údajov do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii alebo iným, než vyššie uvedeným tretím osobám.

6. Dotknutá osoba má právo požadovať od Správca prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenia spracovania, a namietať voči spracovaniu, má právo na prenosnosť týchto údajov k inému správcovi, ako aj právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, ak má za to, že Správca pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s Nariadením.

Kontakt

Prevádzkovateľ: Martin Hatala – Utritelo

Hospodárska 773/24

919 51 Špačince

 

 

IČO: 53 820 401
DIČ: 1080363328

 

Zapísaný v živnostenskom registri OU-TT-OZP1-2021/015929-2
č. živnostenského registra 250-47505

 

E-mail: info@foy.sk 

Telefón: 0940210777

Používame cookies, aby sme Vám poskytli najlepší online zážitok. Súhlasom súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.

X